KONFerencia pre odborníkov v oblasti požiarnej Ochrany

FireProCon

konferencia o nových impulzoch v oblasti požiarnej prevencie za účasti zástupcov Prezídia HAZZ- odboru požiarnej prevencie, zástupcov odbornej verejnosti, odborníkov z praxe a špecialistov požiarnej ochrany

2015

Konferencia FireProCon

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB Z POHĽADU LEGISLATÍVY, NORMALIZÁCIE A PRAXE
 

CIELE KOnferencie

Poskytnúť účastníkom konferencie zameranej predovšetkým na špecialistov PO nové poznatky z oblasti ochrany pred požiarmi v Slovenskej republike a v Európskej únii. Konferencia sa zameriava                 na legislatívu a technickú normalizáciu  v Slovenskej republike.  

Hlavné tÉmY

Témami konferencie budú taktiež oblasti súvisiace s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby, ako aktuálny stav v oblasti technických predpisov, stanovovanie požiarneho rizika, význam požiarnotechnických zariadení z pohľadu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a pod. V rámci konferencie budú taktiež prednášané témy súvisiace a vychádzajúce z praktických skúseností pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb ako napr. problematické oblasti súvisiace s projektovaním výrobných stavieb a pod.

Speakers

Na konferencii vystúpia zástupcovia prezídia HAZZ- odboru požiarnej prevencie, zástupcovia oDBornej verejnosti, odborníci z praxe a špecialisti po

jana moravkova
slavo fabula

 

Generálny partner konferencie FIREPROCON

 

ico_3

REGIsTRÁCIA

speaker_bg

účastnícky poplatok - 128 € bez DPH

skupina 5 a viac osôb - zľava 15 %

K Vašej účasti na konferencii vyplňte prosím kompletne záväzný  registračný formulár.  Ďakujeme

pod záštitou Prezidenta HAZZ gen. JUDr. Alexandra Nejedlého

hasic maly obr

Ing. Vladimír Mózer, PhD.
 

npor. Mgr. Slavomír Fabuľa
 

kpt. Ing. Juraj Fajtl
 

plk.Ing. Jana Morávková
 

Ing. Rudolf Adamička, PhD.
 

Ing. Jozef Martinka, PhD.
 

pplk. Ing. Jozef Vadovič
 

03
ico_3

Zlatí partneri

logo_ki_new
stoebich_logo_claim_de_marke
logo

partneri

ico_3
ico_3

mediálni partneri

ankov group modra
restart agency logo - cierna
celsion - logo cmyk
Meno a Priezvisko / Firma  
Email k zaslaniu pokynov a zálohovej faktúry  
Telefonický kontakt  
Fakturačná adresa  
IČO / fyzická osoba MENO  
IČ DPH / fyzická osoba PRIEZVISKO  
Požadujete vegetariánsku stravu ?  
Máte zaujem o ubytovanie za zvýhodnenú cenu ?  
Vaša správa pre nás   

!

Miesto konania konferencie FIREPROCON

Park Hotel Tartuf
Pustý Chotár 495, 951 75 Beladice, Slovenská republika

 

http://www.tartuf.sk/index.php?l=sk&s=9
foto
foto - jova - jpeg

* Aktuálny stav v oblasti  technických predpisov na úseku ochrany pred požiarmi

* Perspektíva požiarneho inžinierstva v Slovenskej republike

* Stanovovanie požiarneho rizika

* Súčasná platná legislatíva na úseku ochrany pred požiarmi s dôrazom        na posledné legislatívne zmeny

* Novela zákona o ochrane     pred požiarmi a vyhlášky o požiarnej prevencii

* Revízia STN 920201 – 2 Požiarna bezpečnosti stavieb. Spoločné ustanovenia Časť 2: Stavebné konštrukcie

* Revízia TP Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov

* Význam autorského dozoru pri projektovaní, procese výstavby a kolaudácie výrobných stavieb z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti

* Požiarnotechnické vlastnosti PUR a PIR pien pri namáhaní účinkom požiaru

* Význam požiarnotechnických zariadení z pohľadu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby

* * * Pre úspešnú registráciu je potrebné vypniť všetky položky formulára a po potvrdení  - Registrovať - sa zobrazí hlásenie o odoslaní formulára * * *

inžinierfajtl
rudo adamicka
vladimir mozer

pod záštitou Prezidenta HAZZ gen. JUDr. Alexandra Nejedlého

farebný znak hazz

Programový výbor konferencie: 

Predseda: plk. Ing. Jana Morávková 

Členovia:  Ing. Vladimír Mózer, PhD.

                 Ing. Jozef Martinka, PhD.

                 Ing. Rudolf Adamička, PhD.

media_fresh-c
lima projekt logo
logo_pyroconsulta
knauf
emmlogofinal[1]

 

V  mene organizátora - ANKOV group - Vám veľmi pekne ďakujeme za účasť na konferencii FireProCon 2015.

Vďaka patrí účastníkom, všetkým prednášajúcim a partnerom za úspešný prvý ročník.

Tešíme sa na ďalší ročník. 

Ďakujeme!